ஸ்ரீ அரவிந்த சரணம் மம!

Sri Aurobindo

gayatri mantra

Tat savitur varam rupam jyotih parasya dhimahi
Yannah satyena dipayet
Let us meditate on the most auspicious (best) form of Savitri,
on the Light of the Supreme which shall illumine us with the Truth.

- Sri Aurobindo 
2 comments:

ஏதோ சொல்லணும் போல இருக்கா? அப்ப சொல்லிட வேண்டியது தானே! என்ன தயக்கம்? அனானிகள், தங்களை அடையாளம் காட்டக் கொள்ளத் தயங்குகிறவர்கள், (Profile இல் தங்களைப் பற்றி சிறு அறிமுகம் கூட செய்யத் தயங்குபவர்கள்) பார்த்து விட்டு ஒதுங்கிக் கொள்வது நலம்!அப்படிப்பட்டவர்களுடைய பின்னூட்டங்களை இங்கே ஏற்பதற்கில்லை! மன்னிக்கவும்!