உள்ளது உள்ளபடி.....இன்று ஒரு பிரார்த்தனை!

"When you have a problem to solve, instead of turning over in your head all the possibilities, all the consequences, all the possible things one should or should not do, if you remain quiet with an aspiration for goodwill, if possible a need for goodwill, the solution comes very quickly. And as you are silent you are able to hear it.

When you are caught in a difficulty, try this method: instead of becoming agitated, turning over all the ideas and actively seeking solutions, of worrying, fretting, running here and there inside your head - I don't mean externally, for externally you probably have enough common sense not to do that! but inside, in your head - remain quiet. And according to your nature, with ardour or peace, with intensity or widening or with all these together, implore the Light and wait for it to come.

In this way the path would be considerably shortened."

The Mother

Coll.Works Vol.9 pp423-424


சோர்வடைகிற ஒவ்வொரு தருணத்திலும் உன்னுடைய கருணையும் ஆதரவும் கூடவே இருந்து வழிநடத்துவதை அறிவித்திருக்கிறாய் அம்மா! எங்கிருந்து தொடங்குவது, எப்படி பிரச்சினையை எதிர்கொள்வது என்பதே தெரியாமல் ஆரம்பித்த தருணங்களை இப்போது நினைத்துப் பார்க்கும்போது, ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் உன்னுடைய வழிநடத்துதல் கூடவே இருந்து செயல்படச் செய்திருப்பதை உணர்கிறேன். துணையாக நீ வரும்போது எனக்கென்ன மனக்கவலை இருக்க முடியும்?

என் செயலாவதொன்றுமில்லை என்பது தெய்வ சங்கல்பப்படியே நடந்தேறட்டும் என்பதை மனம், மொழி, மெய் மூன்றிலும் ஏற்றுக் கொண்ட நிலை! நான் சோம்பேறியாகத்தான் இருப்பேன், தெய்வம் வந்து எனக்கு வேண்டியதை செய்து கொடுக்கும் என்றிருப்பது அல்ல என்பதையும் உணரச் செய்திருக்கிறாய்.

தகுதியில்லாத நபர்களிடமிருந்து கேட்கக் கூடாத வார்த்தைகளைக் கேட்கிற அவலமும் நடந்தேறியது. அவர்கள் அப்படித் தான் இருப்பார்கள், நீதான் பணிந்து போக வேண்டும், சட்டை செய்யாமல் இருந்து பழக வேண்டும் என்று உபதேசங்களும் கிடைத்தன.

முள்ளால் எடுக்கவேண்டியதைக் கடப்பாரையால் எடுக்க முனைவதாக ஒரு கூற்றும் வந்தது.

ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் சலனமின்றிப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் தாயே! நீ கூட இருந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்ற தெம்பில் என்னுடைய இந்தப் பிரார்த்தனை மலர் உனது திருவடிகளில் சமர்ப்பணமாகட்டும். கூடவே, எனக்கும் தெரியாமல்  எனக்குள் மறைந்திருக்கும் இருண்டபகுதியில் உனது ஒளி நிறைந்து பெருகட்டும்.

உனது ஒளியால் நிறைவு செய்யப்படுவதாக, உனது ஒளியால் வழிநடத்தப்படுவதாக, என்னையும் சுற்றத்தையும் ஏற்றுக் கொள்வாய் தாயே! உனது கருணையால் எங்களை ஆட்கொள்வாய், ஆதரிப்பாய் தாயே!

ஸ்ரீ அரவிந்த அன்னையே! மீண்டும் மீண்டும் உன் திருவடிகளைச் சரண் அடைகிறேன். முழுமையடைகிற வரை மீண்டும் மீண்டும் இந்த முயற்சி அவசியமாகிறது இல்லையா!

ஓம் ஆனந்தமயி, சைதன்ய
யி,  சத்யமயி பரமே!

No comments:

Post a Comment

ஏதோ சொல்லணும் போல இருக்கா? அப்ப சொல்லிட வேண்டியது தானே! என்ன தயக்கம்? அனானிகள், தங்களை அடையாளம் காட்டக் கொள்ளத் தயங்குகிறவர்கள், (Profile இல் தங்களைப் பற்றி சிறு அறிமுகம் கூட செய்யத் தயங்குபவர்கள்) பார்த்து விட்டு ஒதுங்கிக் கொள்வது நலம்!அப்படிப்பட்டவர்களுடைய பின்னூட்டங்களை இங்கே ஏற்பதற்கில்லை! மன்னிக்கவும்!