கடமையைச் செய்! பலன்களை என்னிடம் விட்டு விடு!
வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ புதிர்களையும், சிக்கல்களையும் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால், இந்தப் புதிர்கள், சிக்கல்களை மிக எளிதாகக்தீர்த்து விட முடியும் என்பதை அறியாமலேயே, செக்கு மாடுகள் மாதிரி, புதிர்களின் பின்னாலேயே நம்மில் பெரும்பாலானோர் சுற்றித் திரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை அறிந்திருப்பதில்லை.

ஸ்ரீ அரவிந்தர் சொசைடி வெளியிடும் மின்னிதழ் Next Future இதன் 2006 டிசம்பர் இதழில் வெளியாகி இருந்த இந்த சிறுகதை எவ்வளவு பெரிய உண்மைகளை நமக்குச் சொல்கிறது -கொஞ்சம் கதையைப் பார்ப்போமா?
Push for life!

A man was sleeping at night in his cabin when suddenly his room filled with light, and God appeared.
The Lord told the man he had work for him to do, and showed him a large rock in front of his cabin. The Lord explained that the man was to push against the rock with all his might. So, this the man did, day after day.
For many years he toiled from sun up to sun down, his shoulders set squarely against the cold, massive surface of the unmoving rock, pushing with all of his might. Each night the man returned to his cabin sore and worn out, feeling that his whole day had been spent in vain.
Since the man was showing discouragement, the Adversary (Satan) decided to enter the picture by placing thoughts into the weary mind:
"You have been pushing against that rock for a long time, and it hasn't moved."
Thus, he gave the man the impression that the task was impossible and that he was a failure.
These thoughts discouraged and disheartened the man.
Satan said,
"Why kill yourself over this? Just put in your time, giving just the minimum effort; and that will be good enough.
That's what the weary man planned to do, but decided to make it a matter of prayer and to take his troubled thoughts to the Lord.
"Lord," he said, "I have laboured long and hard in your service, putting all my strength to do that which you have asked.
Yet, after all this time, I have not even budged that rock by half a millimeter.What is wrong? Why am I failing?"
The Lord responded compassionately,
"My friend, when I asked you to serve Me and you accepted, I told you that your task was to push against the rock with all of your strength, which you have done."
"Never once did I mention to you that I expected you to move it.
Your task was to push. And now you come to Me with your strength spent, thinking that you have failed.
But, is that really so?"
Through opposition you have grown much, and your abilities now surpass that which you used to have.
Now I, my friend, will move the rock."

At times, when we hear a word from God, we tend to use our own intellect to decipher what He wants, when usually what God wants is just a simple obedience and faith in Him.
By all means, exercise the faith that moves mountains, but know that it is still God who moves mountains.


இங்கே படிக்கலாம்

என் விருப்பப்படி அல்ல, உனது சித்தத்தின் படியே எல்லாம் நடந்தேறட்டும் என்று நம் ஒவ்வொரு அசைவிலும், அணுவிலும் பூரண நம்பிக்கையோடு பிரார்த்தனை எழுமேயானால் நம்முடைய பாரத்தை இறைவனே முழுமையாக ஏற்றுக் கொள்கிறான்.
மிலாரெபா போல, பூர்வ கர்ம வினைகளை முழுமையாகக் கழித்து விட முடியும். புதிய அனுபவத்திற்கு, திருவுரு மாற்றத்திற்குத் தயாராகவும் முடியும்.
"கடமையைச் செய்! பலன்களை என்னிடம் விட்டு விடு!"
கீதையில் கண்ணன் அருளுவதும் இதைத்தானே!

No comments:

Post a Comment

ஏதோ சொல்லணும் போல இருக்கா? அப்ப சொல்லிட வேண்டியது தானே! என்ன தயக்கம்? அனானிகள், தங்களை அடையாளம் காட்டக் கொள்ளத் தயங்குகிறவர்கள், (Profile இல் தங்களைப் பற்றி சிறு அறிமுகம் கூட செய்யத் தயங்குபவர்கள்) பார்த்து விட்டு ஒதுங்கிக் கொள்வது நலம்!அப்படிப்பட்டவர்களுடைய பின்னூட்டங்களை இங்கே ஏற்பதற்கில்லை! மன்னிக்கவும்!